GODIŠNJA SKUPŠTINA I IZVRŠNI ODBOR

Verzija za štampuVerzija za štampu
Organizator
Četvrtak, 16 Decembar, 2010
Gerontološki centar NOVI SAD Novi Sad

Dana 16.12.2010. godine, održana je redovna godišnja skupština Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine i Izvršni Odbor Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine.
Podnet je izveštaj o radu i finansijski izveštaj SZRV za 2010. godinu.
Donet je novi plan rada za 2011. godinu.

KALENDAR STRUČNIH AKTIVNOSTI SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA VOJVODINE ZA 2011

JANUAR 2011
Priprema radova Društava i Sekcija za akreditaciju
Stručni sastanak DRUŠTVA FARMACEUTSKIH TEHNIČARA

FEBRUAR 2011
Društvo medicinskih sestara
KONFERENCIJA GLAVNIH SESTARA
Stručni sastanak DRUŠTVA NUTRICIONISTA

MART 2011
12.03. Oftalmološka sekcija - Pančevo
12.03. Pedijatrijska sekcija - Ruma
17.03. Psihijatrijska sekcija - Jabuka
19.03. Internistička sekcija - Sr.Mitrovica
19.03. Gerijatrijska i Patronažna sekcija - Futog
19.03. ORL sekcija - Sombor
25.03. Hirurška sekcija - Senta
Stručni sastanak DRUŠTVA RADIOLOŠKIH TEHNIČARA
Stručni sastanak DRUŠTVA FIZIOTERAPEUTA
Stručni sastanak DRUŠTVA FARMACEUTSKIH TEHNIČARA
Stručni sastanak DRUŠTVA LABORATORIJSKIH TEHNIČARA

APRIL 2011
09.04. Neurološka sekcija - Inđija
19.04. Psihijatrijska sekcija - Novi Kneževac
21.04. Gerijatrijska i Patronažna sekcija - Sombor
30.04. Pedijatrijska sekcija - Sr. Mitrovica
Stručni sastanak DRUŠTVA RADIOLOŠKIH TEHNIČARA

MAJ 2011
14.05. Neurološka sekcija - Kanjiža
14.05. Stomatološka sekcija - Novi Sad
20.05. Psihijatrijska sekcija - Sombor
24.05. Sekcija medicine rada - Novi Sad
27.05. Hirurška sekcija - Vršac
Stručni sastanak DRUŠTVA RADIOLOŠKIH TEHNIČARA
Stručni sastanak DRUŠTVA FIZIOTERAPEUTA
Stručni sastanak DRUŠTVA FARMACEUTSKIH TEHNIČARA

JUN 2011
11.06. Internistička sekcija - Vršac
17.06. Psihijatrijska sekcija - Bela Crkva
18.06. Oftalmološka i ORL sekcija - Novi Sad
Stručni sastanak DRUŠTVA RADIOLOŠKIH TEHNIČARA
Stručni sastanak DRUŠTVA LABORATORIJSKIH TEHNIČARA

JUL 2011
09.06. Internistička sekcija - Vršac
17.06. Psihijatrijska sekcija - Bela Crkva

AVGUST 2011
GODIŠNJI ODMOR

SEPTEMBAR 2011
10.09. Neurološka sekcija - Sombor
14.09. Psihijatrijska sekcija - Sr.Mitrovica
17.09. Internistička sekcija - Sombor
23.09. Hirurška sekcija - Sr.Mitrovica
24.09. Sekcija opšte medicine - Novi Sad
Stručni sastanak DRUŠTVA RADIOLOŠKIH TEHNIČARA
Stručni sastanak DRUŠTVA FIZIOTERAPEUTA
Stručni sastanak DRUŠTVA FARMACEUTSKIH TEHNIČARA
Stručni sastanak DRUŠTVA NUTRICIONISTA
Stručni sastanak DRUŠTVA LABORATORIJSKIH TEHNIČARA

OKTOBAR 2011
08.10. Neurološka sekcija- Kikinda
10.10. Pedijatrijska sekcija - Novi Sad
14.10. Psihijatrijska sekcija - Kovin
15.10. Gerijatrijska i patronažna sekcija - Beočin
16.10. DRUŠTVO NUTRICIONISTA-DAN HRANE-konferencija za medije
Stručni sastanak DRUŠTVA RADIOLOŠKIH TEHNIČARA

NOVEMBAR 2011
12.11. Internistička sekcija - Pančevo
19.11. Neurološka sekcija - Novi Sad
Stručni sastanak DRUŠTVA RADIOLOŠKIH TEHNIČARA
Stručni sastanak DRUŠTVA FIZIOTERAPEUTA
Stručni sastanak DRUŠTVA FARMACEUTSKIH TEHNIČARA

DECEMBAR 2011
02.12. Hirurška sekcija - Pančevo
Stručni sastanak DRUŠTVA RADIOLOŠKIH TEHNIČARA
Stručni sastanak DRUŠTVA NUTRICIONISTA

GODIŠNJA SKUPŠTINA SZRV - izveštaj za 2011. godinu i plan rada za 2012. godinu.